تاریخچه پالت چوبی

در آغاز جنگ جهانی دوم آمریکاییها برای اینکه بتوانند مهمات و مایحتاج سربازان خود را از آمریکا به جبهه های جنگ منتقل کنند با مشکل مواجه بودند. اولا دوری مسیر نیروی انسانی و هزینه های زیادی میخواست و دوما آنها برای جنگیدن به این نیرو احتیاج داشتند و میخواستند که کار انتقال سریعتر انجام شود. احتمالا اولین استفاده کننده گان از پالت آنها بودند که پالت چوبی را جایگزین بشکه ها و جعبه های چوبی کردند و بدین ترتیب به کار حمل و نقل خود سرعت بخشیدند.

صنایع چوبی آبادیس درسال1395 توسط بخش خصوصی فعالیت خودرا آغاز نمود مجموعه آبادیس بادیدگاه وهدف ایجاد انقلابی درصنعت پالت سازی برنامه ای کامل وکوتاه مدتی راتهیه کرد که صنایع چوبی آبادیس درمدتی برنامه ریزی شده به یک برند معتبر درصنعت پالت سازی ایران تبدیل شود وتفاوتی چشم گیر بادیگر تولید کنندگان بوجود آورد.

اولین هدف مجموعه آبادیس به دست آوردن دانش و علم ساخت پالت چوبی با استاندارهای روز دنیاست دومین هدف تهیه ساخت ابزار و تجهیزات جدید در ساخت پالت چوبی و سومین بالابردن کیفیت چه از نظر ساخت و چه از نظر مرغوبیت چوب و نازلترین قینت فروش با سود کم بوده است